• Makna Surah An-Nur (Bagian Ketiga)


    Jumat, 02/17/2017, 13:39:18 WIB

    KAJIANMEDAN-Allah menjadikan manusia dan jin untuk beribadah pada Allah subhanallahu wata'ala. Dan menikah adalah salah satu bentuk ibadah kepada-Nya. Pada surah An-Nur ayat 32-33, Allah menjelaskan anjuran menikah bagi orang yang masih sendiri. Bahwa dengan menikah, Allah telah menetapkan rezeki untuk mereka. Ini semata-mata Allah menuntun manusia untuk memelihara kehormatan diri. Selain itu anjuran dalam memerdekakan budak juga dijelaskan dalam ayat 33.

    Seperti nama Surah ini, yang berarti cahaya. Allah menerangkan pada ayat 34-35, bahwa dariNyalah cahaya itu berasal, cahaya yang menerangi langit dan bumi. Ayat 36 menerangkan perintah selalu bertasbih oada Allah di masjid-masjid, serta muliakanlah masjid dengan menyebut nama Allah pada waktu pagi dan petang.Allah juga menjelaskan bagaimana tentang amal perbuatan orang mukmin dan balasan mereka serta balasan perbuatan orang kafir (ayat 37-40).

    Pada ayat 41-46 Allah mengemukakan bagaimana semua makhluk tak terkecuali akan bertasbihpada Allah subhanallahu wata'ala.Dalam ayat ini pula Allah menjelaskan tentang kekuasaanNya. Juga Allah menjelaskan bagaimana ia memberi hidayah pada siapa saja orang yang ia kehendaki. Ayat 47-50 Allah menyebutkan ciri-ciri orang munafiq. serta ciri-ciri orang Mukmin pada ayat 51-52. Diantara ciri orang munafiq adalah bersifat keras dijelaskan pada ayat 53. Janji Allah terhadap orang-orang mu'min yang beramal sholeh, akan menjadikannya pemimpin di muka bumi dan dikokohkan kedudukannya serta diganti rasa takutnya dengan rasa aman (ayat 54-57).  

Bagikan : Google Facebook Twitter


Posting Terbaru